Skytten Weekly Horoscope 2016 – Gratis Skytten Horoskop

Anledningen till att du behöver ställa gränser och gränser är så att du kan se de större möjligheterna. Det kan ta många former: Begränsa dina åtaganden, organisera din tid så att du har lite mentalt utrymme att tänka och bara handskas med människor som tar dig på allvar (för att nämna några). Och du måste öka din nivå av respekt och självrespekt tillräckligt för att märka en skillnad i hur du känner. Det skulle vara för lätt att slänga vackra, meningsfulla möjligheter till mindre och mer begränsade. Du skulle bara göra det om du inte ser eller åtminstone känner den potential du har. Men potential är bara det; det är meningslöst om det inte kombineras med disciplin, engagemang och absolut uppriktighet. Ditt liv är nu under påverkan av Saturnus, som är arbetsledare. Det betyder att du måste bli mästaren i dina egna angelägenheter, och dessutom dina känslor. I den utsträckning du kan göra de sakerna kommer du att kunna lyckas på dina egna villkor.

För mer information, besök Planet Waves.