Libra Weekly Horoscope 2016 – Gratis Libra Horoskop

Känner du att du förföljer någon som du inte helt kan komma ikapp med? Om så är fallet handlar det om spelets sport, eller tror du verkligen att du kommer att få sin uppmärksamhet eller något större resultat? Riktningen i din astrologi verkar vara om relationer; Det är så mycket som händer i ditt motsatta tecken Aries. Ändå är den djupare sanning i saken att du har möjlighet att göra en översyn av ditt liv. Det handlar inte om någon annan, eller hur de kan känna sig om dig. I viss utsträckning handlar det om hur du känner för andra människor, för att det faktiskt berättar något om dina värderingar. I slutändan handlar det om huruvida du känner dig hemma i ditt eget liv och i dina känslor, sönder av alla uppträdanden. I den utsträckning att relationer är en distraktion, måste du släppa dem, om du vill ta tillfället i akt. Det utesluter inte äkta vänskap och autentiska älskare som vet att du måste komma först i ditt liv.

För mer information, besök Planet Waves.

Loading...